Tất cả sản phẩm

 Mỳ Ý bỏ lò - Hải Sản  Mỳ Ý bỏ lò - Hải Sản
75,000₫
 Mỳ Ý bỏ lò - Bò băm  Mỳ Ý bỏ lò - Bò băm
75,000₫

Chủ Nhật

 Combo Chủ Nhật: Bò băm + Peperonis  Combo Chủ Nhật: Bò băm + Peperonis
120,000₫

Thứ Bảy

 Combo thứ 7: pizza Peperonis + gà BBQ  Combo thứ 7: pizza Peperonis + gà BBQ
120,000₫

Thứ Sáu

 Đổi vị  Đổi vị
15,000₫

Đổi vị

15,000₫

Thứ Năm

Thứ Tư

Thứ Hai

 Combo thứ 2: Hawaii + Bò băm  Combo thứ 2: Hawaii + Bò băm
120,000₫
 Thêm Topping  Thêm Topping
20,000₫

Thêm Topping

20,000₫

Thứ Ba

 Combo Thứ 3 : Hải sản + Hawaii  Combo Thứ 3 : Hải sản + Hawaii
120,000₫