Combo khuyến mãi hàng ngày

Thứ Ba

 Combo Thứ 3 : Hải sản + Hawaii  Combo Thứ 3 : Hải sản + Hawaii
140,000₫

Thứ Sáu

Thứ Hai

 Combo thứ 2: Hawaii + Bò băm  Combo thứ 2: Hawaii + Bò băm
140,000₫

Thứ Bảy

 Combo thứ 7: pizza Peperonis + gà BBQ  Combo thứ 7: pizza Peperonis + gà BBQ
140,000₫

Chủ Nhật

 Combo Chủ Nhật: Bò băm + Peperonis  Combo Chủ Nhật: Bò băm + Peperonis
140,000₫

Thứ Tư

Thứ Năm