Combo khuyến mãi hàng ngày

Chủ Nhật

 Combo Chủ Nhật: Bò băm + Peperonis  Combo Chủ Nhật: Bò băm + Peperonis
120,000₫

Thứ Bảy

 Combo thứ 7: pizza Peperonis + gà BBQ  Combo thứ 7: pizza Peperonis + gà BBQ
120,000₫

Thứ Sáu

Thứ Năm

Thứ Tư

Thứ Hai

 Combo thứ 2: Hawaii + Bò băm  Combo thứ 2: Hawaii + Bò băm
120,000₫

Thứ Ba

 Combo Thứ 3 : Hải sản + Hawaii  Combo Thứ 3 : Hải sản + Hawaii
120,000₫