Spaghetti

 Mỳ Ý bỏ lò - Bò băm  Mỳ Ý bỏ lò - Bò băm
110,000₫
 Mỳ Ý bỏ lò - Gà BBQ  Mỳ Ý bỏ lò - Gà BBQ
110,000₫
 Mỳ Ý bỏ lò - Hải Sản  Mỳ Ý bỏ lò - Hải Sản
110,000₫
 Mỳ Ý bỏ lò - Rau chay  Mỳ Ý bỏ lò - Rau chay
110,000₫
 Spaghetti - Bò băm  Spaghetti - Bò băm
85,000₫
 Spaghetti - Gà BBQ  Spaghetti - Gà BBQ
85,000₫
 Spaghetti - Giăm bông Thịt nguội  Spaghetti - Giăm bông Thịt nguội
85,000₫
 Spaghetti - Hải sản  Spaghetti - Hải sản
85,000₫
 Spaghetti - Rau chay  Spaghetti - Rau chay
85,000₫