Spaghetti

 Mỳ Ý bỏ lò - Bò băm  Mỳ Ý bỏ lò - Bò băm
95,000₫
 Mỳ Ý bỏ lò - Gà BBQ  Mỳ Ý bỏ lò - Gà BBQ
95,000₫
 Mỳ Ý bỏ lò - Hải Sản  Mỳ Ý bỏ lò - Hải Sản
95,000₫
 Mỳ Ý bỏ lò - Rau chay  Mỳ Ý bỏ lò - Rau chay
95,000₫
 Spaghetti - Bò băm  Spaghetti - Bò băm
75,000₫
 Spaghetti - Gà BBQ  Spaghetti - Gà BBQ
75,000₫
 Spaghetti - Giăm bông Thịt nguội  Spaghetti - Giăm bông Thịt nguội
75,000₫
 Spaghetti - Hải sản  Spaghetti - Hải sản
75,000₫
 Spaghetti - Rau chay  Spaghetti - Rau chay
75,000₫