Pizza Store Hà Nội 

Địa chỉ: Số 1 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 

Bản đồ: