Pizza Store Hà Nội 

Địa chỉ: 283 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 

Bản đồ: