Pizza Store Hà Nội 

Địa chỉ: B1R2K3 TTTM Royal City

Điện thoại: 

Bản đồ: