Pizza Home Royal City

Địa chỉ: TTTM Royal City

Điện thoại: 0962267798

Bản đồ: