Pizza Home Trung Kính 

Địa chỉ: 168 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0373076466

Bản đồ: