Pizza Store Hà Nội 

Địa chỉ: TTTM Big C 222 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Điện thoại: 

Bản đồ: