PIZZA HOME SAIGON

Địa chỉ: 72/1B Huỳnh Văn Bánh

Điện thoại: 0838441888

Bản đồ: